• Đặng Đức Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường
  • Điện thoại:
   0945578407
  • Email:
   ducminhgv@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

   - Trình độ chính trị: Trung cấp

   - Chứng chỉ: Quản lý giáo dục 

    

 • Hoàng Văn Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0919977963
  • Email:
   hoangvantinh45@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

   - Trình độ chính trị: Trung cấp

   - Chứng chỉ: Quản lý giáo dục