• Hoàng Văn Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0919977963
  • Email:
   hoangvantinh45@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   + Đảng viên

     + Trình độ chuyên môn:ĐHSP Văn.

     + Trình độ chính trị: Trung cấp lí luận chính trị.

     

 • Đặng Đức Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán
  • Điện thoại:
   0945578407
  • Email:
   ducminhgv@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    + Đảng viên

     + Trình độ chuyên môn: ĐHSP  Toán.

     + Trình độ chính trị: Trung cấp lí luận chính trị.

     + Có chứng chỉ quản lý giáo dục.