• Hà Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách Đội
  • Điện thoại:
   0915814010
  • Email:
   hahuyen81@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

     + Đảng viên

     + Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Lich Sử

     + Trình độ lí luận chính trị: Sơ cấp