Thầy cô và học sinh tham gia Đại hội TDTT của Huyện

Ngày 15/ 11/2017 toàn trường THCS Thị Trấn Me tham gia Đại hội TDTT của Huyện.